Druhý medník – nasazování

Druhý medník: Efektivní řešení pro intenzivní snůšku

Včelaření je umění, které vyžaduje pečlivou pozornost a strategické plánování. Jedním z klíčových aspektů, které včelař musí zvládnout, je správné nasazení medníků. Tento článek se zaměřuje na postupné selektivní nasazování druhých medníků, což je efektivní řešení pro období intenzivní snůšky.

Intenzivní snůška a potřeba druhých medníků

Po několika dnech intenzivní snůšky mohou být některá včelstva doslova zalita sladinou. Toto je období, kdy včely aktivně sbírají nektar a přeměňují ho na med. V tomto období může být kapacita prvního medníku rychle naplněna, což může vést k nedostatku prostoru pro ukládání dalšího medu.

V takových situacích je důležité přistoupit k postupnému selektivnímu nasazování druhých medníků. Tím se včelstvům vytvoří další prostor pro ukládání medu. Zvětšení prostoru v úlu také zaměstná včely, které se potom nemají tendenci rojit.

Jak nasadit druhý medník

Nasadit druhý medník není složité, ale vyžaduje to strategický přístup. Nejprve je třeba pečlivě sledovat včelstvo a identifikovat, kdy je první medník téměř plný. To je ideální čas pro nasazení druhého medníku.

Druhý medník by měl být umístěn pod první plný medník. Je důležité se ujistit, že mezi oběma medníky je dostatečný prostor pro včely, aby se mohly volně pohybovat a pracovat na výrobě medu. Toto uspořádání zabraňuje nutnosti, aby včely přelézaly přes plný medník do prázdného, což by mohlo způsobit zbytečné zdržení a stres.

Výhody postupného nasazování druhých medníků

Postupné nasazování druhých medníků má několik výhod. Nejenže to poskytuje včelám více prostoru pro ukládání medu, ale také zvyšuje celkovou produktivitu včelstva. Když mají včely více prostoru pro práci, jsou méně náchylné k rojení a mohou se soustředit na výrobu medu.

Navíc, tím, že se včelám poskytne více prostoru, mohou včely lépe regulovat teplotu a vlhkost v úlu, což je klíčové pro udržení zdravého a produktivního včelstva.

V závěru, postupné nasazování druhých medníků je efektivní strategie pro zvládnutí období intenzivní snůšky. Tím, že včelaři pečlivě sledují svá včelstva a strategicky nasazují druhé medníky, mohou maximalizovat produkci medu a udržet své včely zdravé a produktivní.

Druhý medník

Časné jaro a mráz

Časné jaro a mráz: Dopady na ovocné stromy a včelařství

Časné jaro, období plné radosti z probouzející se přírody, přináší s sebou i nejistotu z důvodu proměnlivých povětrnostních podmínek. Mráz se v tomto období stává jedním z největších nepřátel zahradníků a včelařů.

Před několika dny jsem publikoval článek na téma “Časné jaro”. V té době byly ovocné stromy v plné kráse květu, což byla radost na pohled. Avšak po uplynutí tří dnů se situace dramaticky změnila. Noční mrazíky způsobily, že všechny květy byly spáleny a očekává se, že letošní úroda ovoce bude pravděpodobně minimální. Pohled na hnědé, mrazem spálené květy jabloní je skutečně smutný. Fotografie mrazem spálených květů jabloní Vám sem ani raději nedávám. Takové věci je snad lépe ani nevidět.

Co se týče včelařství, letos to vypadá spíše nepříznivě. Mráz zničil květy ovocných stromů a navíc přetrvávající zima a vítr i během dne zabraňují včelám v létání. Řepka je sice v plném květu, ale vzhledem k tomu, že zima má přetrvat ještě nejméně týden, včely pravděpodobně nestihnou nasbírat dostatek nektaru. A jakmile se oteplí, řepka už bude pravděpodobně odkvetlá.

Mrazové poškození kvetoucích ovocných stromů

Jablone a třešně jsou mezi ovocnými stromy, které kvetou velmi časně a jsou tedy zvláště náchylné k mrazovým poškozením. Když teploty klesnou pod -3 stupně Celsia, může dojít k poškození květů a tím k výraznému snížení úrody.

Dopady na včelařství

Včelařství je úzce spjato s kvetením ovocných stromů. Včely se na jaře živí především nektarem a pylem z květů ovocných stromů. Pokud dojde k mrazovému poškození květů, má to negativní dopad na včely. Může dojít k nedostatku potravy, což může vést k oslabení nebo dokonce úhynu včelstev.

Předpověď počasí a opatření

Podle předpovědi bude výrazná zima s teplotami pod deset stupňů ještě nejméně týden. To znamená, že riziko mrazových poškození stále trvá. Zahrádkáři by měli sledovat předpověď počasí a přijmout preventivní opatření, jako je zakrytí stromů netkanými textiliemi.

Závěr

Časné jaro a mráz je kombinace, která může přinést značné problémy pro zahrádkáře a včelaře. Je důležité být na tyto výkyvy počasí připraven a přijmout opatření k ochraně kvetoucích stromů a včel.

Jak to celé dopadlo (doplněno 21.4.2024 večer)

Výsledek nočních mrazů není pěkný.

  • Jabloně mráz zastihl v plném květu. Ztráty na úrodě odhaduji cca 50 procent.
  • Třešně začaly kvést o pár dnů před jabloněmi, odhad ztráty na úrodě také kolem 50 až 60 procent
  • Broskvoň byla v době mrazu již odkvetlá, na kolik to nasazené plody broskvoně vydržely zatím nevím
  • Jahody – odhad ztrát 80%
  • Ořešák dopadl ze všech stromů úplně nejhůře. Všechno včetně olistění je spálené. Tady nebude z úrody vůbec nic, snad to alespoň strom vydrží a nasadí listy ze záložních pupenů. Odhad ztrát na úrodě – 100%