Rotace nástavků v plodišti

Optimalizace Rotace Nástavků

V průběhu posledních deseti dnů jsem se věnoval postupné rotaci nástavků v plodišti. Tento proces byl relativně jednoduchý, protože všechna moje včelstva přezimují na dvou nástavcích o rozměrech 39×24 cm.

Rotaci jsem prováděl postupně, s ohledem na množství plodu a počet včel v úlu. Bylo důležité zajistit, aby v úlu bylo dostatečné množství obou, než jsem zahájil rotaci.

V rámci našeho včelstva je běžné, že matka klade v horním nástavku. Proto jsem při rotaci postupoval tak, že jsem horní nástavek přesunul dolů. Z tohoto nástavku jsem poté převěsil vždy dva plodové plásty do nástavku, který jsem umístil nahoru. Tento postup zajišťuje, že matka následně klade v obou nástavcích.

Tato metoda rotace nástavků je efektivní a pomáhá udržovat zdraví a vitalitu našeho včelstva. Je to součást závazku k péči o včely a udržitelnému včelařství.

Rotace nástavků je běžná praxe v nástavkovém včelaření. Důvody pro rotaci nástavků jsou následující:
 
  1. Zvýšení produkce medu: Rotace nástavků může pomoci zvýšit produkci medu. Včely obvykle budují plásty a ukládají med odshora dolů. Rotací nástavků včelaři stimulují včely k budování nových plástů a ukládání medu.
  2. Podpora růstu kolonie: Rotace nástavků může také podpořit růst včelí kolonie. Když je nástavek plný plástů a medu přesunut dolů, včely jsou motivovány k budování nových plástů v novém prázdném nástavku nahoře.
  3. Prevence rojení: Rotace nástavků může pomoci předcházet rojení. Když je nástavek plný plástů a medu přesunut dolů, včelí královna má více prostoru pro nakládání vajíček v novém nástavku nahoře.
  4. Řízení nemocí a parazitů: Rotace nástavků může také pomoci v boji proti nemocem a parazitům. Staré plásty mohou být infikovány nemocemi a parazity. Přesunutím starých plástů dolů a nahrazením novými plásty nahoře může včelař snížit šíření nemocí a parazitů.

Je důležité poznamenat, že přestože rotace nástavků může přinést řadu výhod, může také představovat určitá rizika a výzvy. Například, pokud je rotace provedena příliš brzy na jaře, může to vést k ochlazení včelí kolonie2. Proto by včelaři měli pečlivě zvážit časování a metody rotace nástavků.